vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ, quảng bá tác phẩm của PBTD & thân hữu. Liênlạc: phanbathuyduong@gmail.com

Wednesday, January 2, 2013

Luân Hoán * Lục Bát Mùa Xuân


tặng Lý Phước Ninh

1.
lâu nay tưởng giàu phong trần
hoá ra chỉ có vài lần phong ba
rằng tuy lạc mất quê nhà
chỗ định cư vẫn chính là... em yêu

thu đông xuân hạ sáng chiều
em còn nguyên vẹn con siêu vi trùng
cùng ta vẫn sống ung dung
làm bao nhiêu chuyện ngại ngùng nói ra

tào lao xịt bợp không à
múa may cho lắm chẳng qua yêu đời
tánh ta em thừa biết rồi
lười biếng nhút nhát ham chơi thích đùa

cũng may biết làm ông vua
trị vì nghiêm túc có thừa tài hoa
trên một em, dưới người ta
xứng mặt quân tử đúng là minh quân

năm nay bảy hai mùa xuân
soi gương ta thấy vẫn chừng nấy thôi
nghĩa là có tóc có râu
có da có thịt có đầu có chân
có luôn các cái trong quần
em cần cứ lấy ra dùng tự nhiên

nếu không xài cứ nhượng quyền
cho ai đó để thánh hiền làm thơ
Luân Hoán
12-2012